Działka budowlana nad jeziorem. Możliwość podziału

kościański, Krzywiń, Żelazno

1 490 000 PLN

Numer oferty226
Typ transakcjiSprzedaż
Cena1 490 000 PLN
Powierzchnia10 000 m2
Cena za m2149 PLN / m2
Przeznaczeniebudownictwo jednorodzinne
Typ działkibudowlana
Typ ogrodzeniabrak
Typ drogipolna
Forma własnościwłasność
Prądjest
Wodaw drodze
Gazbrak
Kanalizacjaszambo
Typ ogrodzeniabrak
Typ drogipolna
Działka budowlana nad jeziorem. Możliwość podziału (kościański, Krzywiń, Żelazno)

Oferujemy Państwu działkę budowlaną w Żelaźnie (gm. Krzywiń).
Działka położona w odległości około 200 metrów od jeziora.

Powierzchnia działki: 10 000 m2.
Istnieje możliwość podziału na mniejsze działki!


Według planu zagospodarowania przestrzennego działka posiada następujące przeznaczenie:

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - zabudowa mieszkaniowa.
2) Przeznaczenie uzupełniające - towarzyszące terenu - obiekty gospodarcze i garażowe, zieleń urządzona, izolacyjna, ochronna, ozdobna; obiekty małej architektury; obiekty infrastruktury technicznej.
3) Zakaz lokalizacji budynków inwentarskich, innych niż związanych z zabudową usługową - towarzyszącą terenu.
4) Zakaz lokalizacji budynków usług rzemieślniczych, innych niż związanych z zabudową usługową - towarzyszącą terenu.
5) Nieprzekraczalna linia zabudowy: 6,00m i 8,00m, zgodnie z rysunkiem planu. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego - 6 - Poz. 2490
6) Maksymalna i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: od 0,1 do 1,1.
7) Powierzchnia biologicznie czynna, nie mniej niż 40% całkowitej powierzchni działki.
8) Powierzchnia zabudowy działki nie większa niż 35%.
9) Charakterystyka - budynki mieszkalne:
a) wysokość: do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe; maksymalna wysokość w kalenicy 10,00m; wysokość górnej krawędzi elewacji znajdującej się od frontu działki do głównego okapu, mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku - do 6,00m;
b) geometria dachu - dowolna.
10) Charakterystyka - budynki gospodarcze i inne związane z funkcją towarzyszącą terenu, gospodarcze oraz garaż:
a) geometria dachu - dowolna;
b) wysokość: jedna kondygnacja nadziemna, do 6,00m w przypadku dachu spadowego, do 4,00m w przypadku dachu płaskiego;
c) usytuowanie - plan ustala możliwość lokalizacji budynków we wspólnych granicach działek budowlanych;
11) Zasady podziału terenu na działki:
a) linie podziału prostopadłe lub zbliżone do prostopadłych do osi drogi;
b) charakterystyka nowo wydzielonych działek: - powierzchnia: dla jednostki bilansowej oznaczonej symbolem 1MN od 800,00m2 , dla jednostek bilansowych oznaczonych symbolami 2MN od 1000,00m2 , - szerokość frontu: min. 18,00m.
12) Dostępność komunikacyjna z terenów dróg publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 38- 39KDdi 52KDd oraz z istniejącej drogi przylegającej od strony zachodnio-południowej do terenu planu.

Dostępne media:

- prąd,
- woda,

Cena działki - 1 490 000 zł /149 zł za m2/
Zapraszamy do kontaktu!

Gwarantujemy Państwu pomoc na każdym etapie zakupu/sprzedaży nieruchomości.
Dzięki współpracy z Notus Finanse S.A. pomagamy uzyskać najbardziej korzystny kredyt hipoteczny.
Współpracujemy również z Kancelarią Notarialną, co pozwala nam negocjować dla Państwa niższe opłaty notarialne.
Przygotowujemy całą dokumentację kupna/sprzedaży, umowę przedwstępną oraz spotkanie u Notariusza.
Pomagamy też w przepisaniu liczników prądu/gazu/wody.

Zapraszamy do współpracy:)
ZNAJDŹ SWÓJ DOM NA AR-DOM. PL


Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników.
Informacje
Wypis z planu zagosp.
kościański, Krzywiń, Żelazno

Kontakt