Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych – klienci

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest: ARDOM Anna Kozar, Rafał Zmuda sp.c.

ul. Świętokrzyska 6, 64-100 Leszno

adres e-mail: anna.kozar@ar-dom.pl

adres e-mail: rafal.zmuda@ar-dom.pl

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu: Zawarcia umowy pośrednictwa w sprzedaży/kupnie/wynajmie nieruchomości

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. b RODO /podpisana umowa;

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dochodzenie ewentualnych roszczeń

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pana/Pani dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.

Okres przechowywania danych: Na czas obowiązywania umowy, a następnie przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Ma Pana/Pani prawo do: 1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

2. ograniczenia przetwarzania swoich danych,

3. przenoszenia danych,

4. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są: Pobrane dobrowolnie. Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości podpisania umowy.

Pana/Pani dane: Nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu.


KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych – kontrahenci

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest: ARDOM Anna Kozar, Rafał Zmuda sp.c.

ul. Świętokrzyska 6, 64-100 Leszno

adres e-mail: anna.kozar@ar-dom.pl

adres e-mail: rafal.zmuda@ar-dom.pl

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu: Realizacji umowy/ zamówienia

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. b RODO /podpisana przez Panią/Pana umowa;

art. 6 ust. 1 lit. c RODO: ustawa z dnia 29 września 1994 r.

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pana/Pani dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.

Okres przechowywania danych: - umowy: na czas obowiązywania umowy, a następnie przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń;

- zamówienia: 5 lat od sporządzenia sprawozdania finansowego.

Ma Pana/Pani prawo do: 1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

2. ograniczenia przetwarzania swoich danych,

3. przenoszenia danych,

4. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są: Pobrane dobrowolnie. Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości podpisania umowy/ zamówienia.

Pana/Pani dane: Nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu.


Polityka cookies
Strona https://www.ar-dom.pl używa plików cookies (tzw. ciasteczka) i przechowuje je na Państwa urządzeniu końcowym np. komputerze, smartfonie, a następnie uzyskuje dostęp do informacji zawartych w tych plikach w następujących celach:

  • prawidłowego działania serwisu, a zwłaszcza utrzymania sesji po logowaniu,

  • dostosowania oferowanych usług do Państwa preferencji,

  • zapamiętania Państwa indywidualnych preferencji,

  • marketingowych,

  • statystycznych,

  • analitycznych.

Korzystając ze strony https://www.ar-dom.pl akceptują Państwo naszą Politykę Cookies.